n w    w w w w

baner
Jestes w:  
large small default
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie
Rekrutacja do projektu pn. „Ciągle młodzi” PDF Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lnianie ogłasza nabór do udziału w projekcie pn. „Ciągle młodzi”. Projekt skierowany  jest do osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych, w tym głównie osób starszych (od 60 r. ż.) z terenu naszej gminy. Okres realizacji projektu od kwietnia 2019 r. do listopada 2019 r. W ramach w/w projektu będą odbywać się zajęcia i warsztaty edukacyjno-integracyjne dla 24 osób.  Spotkania będą odbywać się w 3 świetlicach wiejskich w Błądzimiu, Brzemionach i Wętfiu w wymiarze 2 spotkań w miesiącu w każdej ze świetlic. Przewiduje sie także kilka wyjazdów w obrębie naszego województwa, m.in. do opery  i  na basen solankowy.

Szczegółowych informacji o projekcie uzyskacie Państwo w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, tel.: 52 3323764-65 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.00 do 15.00.  Rekrutacja rozpocznie się

1 marca 2019 r. i będzie trwać do 29 marca 2019 r.

 
„Rodzina w Centrum 2″ PDF Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych” informuje o realizacji w/w projektu.

Projekt jest realizowany przez 23 partnerów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i 3 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest partnerem wiodącym projektu.

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4