Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ogłasza zbiórkę używanego sprzętu rehabilitacyjnego

Jeżeli w Państwa domu, mieszkaniu znajduje się aktualnie niepotrzebny, nieużytkowany sprzęt rehabilitacyjny, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lnianie. Zbieramy między innymi następujące przedmioty:
* kule ortopedyczne,
* balkoniki do chodzenia,
* wózki inwalidzkie,
* łóżka rehabilitacyjne,
* trójkołowe rowery rehabilitacyjne,
* stacjonarne rowery rehabilitacyjne,
* materace rehabilitacyjne zmiennociśnieniowe z pompą
* inny sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze


Państwa dar może dopomóc innym osobom w powrocie do ich zdrowia, może ułatwić pracę osobom na co dzień borykającym się w niesieniu pomocy osobom niesprawnym fizycznie.


Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby oferowany sprzęt, wyłącznie rehabilitacyjny był w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń uniemożliwiających użytkowanie. Ofiarowany przez Państwa sprzęt będzie odbierany przez pracownika tutejszego Ośrodka.


W kontakcie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lnianie prosimy o podanie swoich danych kontaktowych.
Zbiórka sprzętu rehabilitacyjnego pozwoli na to, aby każdy mieszkaniec naszej gminy, mógł nieodpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny niezbędny dla niego lub dla członka rodziny, ze względu na czasową bądź stałą niepełnosprawność.
Dalsze informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 9, tel: 52 3323764, tel. komórkowy: 516059420.
Osoba do kontaktu: Pani Agnieszka Szynderłacka – asystent rodziny

Z góry dziękujemy za wszelki okazany przez Państwa dar serca.

kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lnianie
mgr Janusz Rutkowski