Pomoc dla ofiar przemocy

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego informuje, iż osoby doznające przemocy w ,,czterech ścianach” lub będące w sytuacji kryzysowej mogą skorzystać z telefonicznej pomocy  prawnej i psychologicznej Niebieskiej Linii w ramach Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pod bezpłatnym numerem tel. 800 154 030 codziennie w godzinach 17.00 – 21.00.Inne formy pomocy tj. mediacje rodzinne, zastępstwo procesowe czy osobiste konsultacje psychologiczne dostępne są w godzinach pracy urzędu w Toruniu pod nr telefonu 56 659 1399 lub 56 621 25 20

Strona internetowa niebieskiej linii:

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/dyzury-prawne-z-zakresu-przemocy-w-rodzinie,46,l1.html