Kursy i szkolenia – „Bądź aktywnym”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie po raz trzeci realizuje projekt systemowy współfinansowany z EFS pn. „Bądź aktywnym”. Od maja 2011 r. wsparciem zostało objętych 27 osób (bezrobotnych oraz niepełnosprawnych) z gminy Lniano. W ramach dofinansowania z UE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie zorganizował szereg kursów i szkoleń m.in.: asystent osoby niepełnosprawnej, prawo jazdy kat. B, C i E, kurs koparko-ładowarki, kurs na HDS, czy monter instalacji gazowej. W ramach tego przedsięwzięcia beneficjenci uczestniczyli również w zajęciach z doradztwa zawodowego, treningu kompetencji społecznych czy wsparcia psychologicznego, który odbywały się w świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie.