Edycja 2008

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz pierwszy przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. „Bądź aktywnym” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem zostało objętych 15 osób bezrobotnych zameldowanych w gminie Lniano. Projekt był realizowany od czerwca do grudnia 2008. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z następujących kursów i szkoleń: kurs sprzedawcy, obsługi kasy fiskalnej, kurs komputerowy, kurs cukiernika, kurs opiekunki nad osobami starszymi i przewlekle starszymi. Odbywały się również warsztaty: kompetencji społecznych i radzenia sobie w poszukiwaniu pracy.