Edycja 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie w 2013 r. po raz 6 realizuje projekt systemowy pn. „Bądź aktywnym”. Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków gminnych, a skierowany  jest przede wszystkim  do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej, zamieszkałych w gminie Lniano. W 2013 r. objęto działaniami projektu  23 osoby z terenu gminy Lniano.  Głównym celem projektu „Bądź aktywnym” stanowi aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Lniano  poprzez  nabycie nowych kwalifikacji  zawodowych i kompetencji społecznych. W  b.r.  planowane są następujące kursy i szkolenia: wózki widłowe, prawo jazdy kat. B, C i E, kurs montera instalacji elektrycznych, spawacz  metodą  MAG, kurs kasy fiskalnej, warsztaty o profilaktyce onkologicznej, kurs samoobrony i dobrego rodzica oraz warsztaty miękkie.  Ponadto osoby uczestniczące w projekcie wezmą udział w działaniach środowiskowych tj. w różnego rodzaju wycieczkach i spotkaniach integracyjnych.