Zawiadomienie o wyborze oferty – obiady

ZP. 26.10.2014

Zawiadomienie o wyborze oferty – obiady

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.984, 1047, 1473 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie, kierownik Ośrodka informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego naDostawę jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 05 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.” dokonano wyboru oferenta.

Ocena ofert: Oferta nr 1. Restauracja ,,Klonowianka” z siedzibą w Klonowo 8, 89-526 Lubiewo, reprezentowana przez Pana Zbigniewa Dymarkowskiego z ceną 3,65 zł. Liczba uzyskanych punktów:95,34. Oferta nr 2. „Disco-Bar” z siedzibą w Przysiersku ul. Tucholska 19 reprezentowana przez Pana Michała Dombrzalskiego z ceną 3,60 zł. Liczba uzyskanych punktów 96,67. Oferta nr 3. Usługi Gastronomiczne, reprezentowana przez Pana Szymona Regenta, ul. Sportowa 24, 89-526 Lubiewo z ceną 3,48 zł. Liczba uzyskanych punktów: 100. Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe, reprezentowana przez Pana Wojciecha Iwickiego, Sucha 65 B, 89-525 Sucha z ceną 3,50 zł. Liczba uzyskanych punktów:99,43. Wybrano ofertę nr 3. Usługi Gastronomiczne, reprezentowaną przez Pana Szymona Regenta, Sportowa 24, 89-526 Lubiewo. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę 100 pkt.

Zamieszczono: Lniano, 29.12.2014 r.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lnianie
mgr Janusz Rutkowski