Konferencja promująca Projekt – „Bądź aktywnym”

W ramach projektu systemowego „Bądź aktywnym” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie zorganizował konferencję promującą projekt „Bądź aktywnym”. Konferencja wraz z poczęstunkiem kawowym odbyła się 20 lipca b.r. o godz. 15.15 w Sali obrad UG w Lnianie. Na spotkanie przybyło 32 zaproszonych gości, w tym uczestnicy projektu, sołtysi, radni oraz pracownicy GOPS i UG w Lnianie. Gościem specjalnym była Pani Ewa Pierucka – doradca EFS. Pani Ewa omówiła, czym jest Europejski Fundusz Społeczny, przedstawiła charakterystykę poszczególnych priorytetów z POKL, omówiła cel i zakres zadań w ramach poszczególnych działań UE.  Po wystąpieniu doradcy nastąpiła krótka aczkolwiek bardzo interesująca i ciekawa dyskusja na temat pozyskiwania środków unijnych, tworzenia projektów systemowych, konkursowych oraz innowacyjnych. Podsumowując, konferencja dostarczyła wszystkich uczestnikom spotkania nowych i niezwykle ważnych informacji na temat EFS oraz wiadomości na temat pozyskiwania funduszy z UE.