Pomoc dla ofiar przemocy

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego informuje, iż osoby doznające przemocy w ,,czterech ścianach” lub będące w sytuacji kryzysowej mogą skorzystać z telefonicznej pomocy  prawnej i psychologicznej Niebieskiej Linii w ramach Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pod bezpłatnym numerem tel. 800 154 030 codziennie w godzinach 17.00 – 21.00.Inne formy pomocy tj. mediacje rodzinne, zastępstwo procesowe czy osobiste konsultacje psychologiczne dostępne są w godzinach pracy urzędu w Toruniu pod nr telefonu 56 659 1399 lub 56 621 25 20

Strona internetowa niebieskiej linii:

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/dyzury-prawne-z-zakresu-przemocy-w-rodzinie,46,l1.html

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ogłasza zbiórkę używanego sprzętu rehabilitacyjnego

Jeżeli w Państwa domu, mieszkaniu znajduje się aktualnie niepotrzebny, nieużytkowany sprzęt rehabilitacyjny, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lnianie. Zbieramy między innymi następujące przedmioty:
* kule ortopedyczne,
* balkoniki do chodzenia,
* wózki inwalidzkie,
* łóżka rehabilitacyjne,
* trójkołowe rowery rehabilitacyjne,
* stacjonarne rowery rehabilitacyjne,
* materace rehabilitacyjne zmiennociśnieniowe z pompą
* inny sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze


Państwa dar może dopomóc innym osobom w powrocie do ich zdrowia, może ułatwić pracę osobom na co dzień borykającym się w niesieniu pomocy osobom niesprawnym fizycznie.


Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby oferowany sprzęt, wyłącznie rehabilitacyjny był w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń uniemożliwiających użytkowanie. Ofiarowany przez Państwa sprzęt będzie odbierany przez pracownika tutejszego Ośrodka.


W kontakcie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lnianie prosimy o podanie swoich danych kontaktowych.
Zbiórka sprzętu rehabilitacyjnego pozwoli na to, aby każdy mieszkaniec naszej gminy, mógł nieodpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny niezbędny dla niego lub dla członka rodziny, ze względu na czasową bądź stałą niepełnosprawność.
Dalsze informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 9, tel: 52 3323764, tel. komórkowy: 516059420.
Osoba do kontaktu: Pani Agnieszka Szynderłacka – asystent rodziny

Z góry dziękujemy za wszelki okazany przez Państwa dar serca.

kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lnianie
mgr Janusz Rutkowski

Wypoczynek zimowy w Białym Dunajcu- Zakopanem

W siedzibie GOPS w Lnianie przyjmowane są zapisy dzieci na 10 dniowy zimowy wypoczynek z programem profilaktyczno- sportowym w Białym Dunajcu- Zakopanem w terminie od 31 stycznia do 9 lutego 2020r. W planowanym wypoczynku mogą wziąć udział dzieci rolników w wieku od 8 do 16 lat. Warunkiem udziału dziecka w planowanym wypoczynku jest ubezpieczenie co najmniej jednego z rodziców dziecka w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Organizatorem wypoczynku jest Towarzystwo Nasze Szwederowo. Dzieci wypoczywać będą w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Danuta”. Koszt pokrywany przez rodziców w kwocie jedynie 450,00 zł. Pozostałe koszty pobytu dzieci pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.  Dalszych informacji dotyczących wypoczynku udzielą pracownicy GOPS w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, tel: 52 3323764-65.

Serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisu.

Janusz Rutkowski,
kierownik GOPS w Lnianie