Aktualności

Wypoczynek zimowy w Białym Dunajcu- Zakopanem

W siedzibie GOPS w Lnianie przyjmowane są zapisy dzieci na 10 dniowy zimowy wypoczynek z programem profilaktyczno- sportowym w Białym Dunajcu- Zakopanem w terminie od 31 stycznia do 9 lutego 2020r. W planowanym wypoczynku mogą wziąć udział dzieci rolników w wieku od 8 do 16 lat. Warunkiem udziału dziecka w planowanym wypoczynku jest ubezpieczenie co najmniej jednego z rodziców dziecka w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Organizatorem wypoczynku jest Towarzystwo Nasze Szwederowo. Dzieci wypoczywać będą w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Danuta”. Koszt pokrywany przez rodziców w kwocie jedynie 450,00 zł. Pozostałe koszty pobytu dzieci pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.  Dalszych informacji dotyczących wypoczynku udzielą pracownicy GOPS w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, tel: 52 3323764-65.

Serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisu.

Janusz Rutkowski,
kierownik GOPS w Lnianie

„Ciągle młodzi” – zakończenie projektu

Ku końcowi dobiegł projekt Lniańskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p.n. „Ciągle młodzi” z udziałem 30 mieszkańców gminy Lniano.
​ W programie wzięły udział osoby będące po 60 roku życia z Błądzimia, Wętfia, Brzemion, Mszana, Zalesia Szlacheckiego, Jakubowa, Siemkowa, Lubodzieża. Wśród nich były osoby niepełnosprawne i długotrwale chore.
W grupie 30 osobowej było 6 osób z tzw. otoczenia, którymi przeważnie byli członkowie rodzin osób wymagających stałej opieki.
​ Projekt opracował Janusz Rutkowski – kierownik GOPS w Lnianie z pracownikami ośrodka: Anną Madeja, Agnieszką Szynderłacką i Katarzyną Nowakowską.
Lniański GOPS na jego realizację otrzymał w lutym br. 50 tys. zł z Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Więcej „„Ciągle młodzi” – zakończenie projektu”