„Ciągle młodzi” – zakończenie projektu

Ku końcowi dobiegł projekt Lniańskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p.n. „Ciągle młodzi” z udziałem 30 mieszkańców gminy Lniano.
​ W programie wzięły udział osoby będące po 60 roku życia z Błądzimia, Wętfia, Brzemion, Mszana, Zalesia Szlacheckiego, Jakubowa, Siemkowa, Lubodzieża. Wśród nich były osoby niepełnosprawne i długotrwale chore.
W grupie 30 osobowej było 6 osób z tzw. otoczenia, którymi przeważnie byli członkowie rodzin osób wymagających stałej opieki.
​ Projekt opracował Janusz Rutkowski – kierownik GOPS w Lnianie z pracownikami ośrodka: Anną Madeja, Agnieszką Szynderłacką i Katarzyną Nowakowską.
Lniański GOPS na jego realizację otrzymał w lutym br. 50 tys. zł z Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Spotkanie wieńczące projekt „Ciągle Młodzi”

Wizyta na basenie solankowym w Grudziądzu

Ognisko w Błądzimiu i alpakoterapia

​Nie zabrakło też spotkań rekreacyjno-integracyjnych, jak np. zorganizowanie ogniska połączonego z alpakoterapią  w Błądzimiu

Zajęcia z fizjoterapeutą

​Od kwietnia do czerwca trwały warsztaty fizjoterapeutyczne prowadzone przez fizjoterapeutę Bartosza Kochańskiego

Wizyta w Inowrocławiu

Zajęcia komputerowe

W maju i czerwcu trwały zajęcia komputerowe, prowadzone przez Łukasza Porożyńskiego, z naciskiem m.in. na wyszukiwanie  stron poświęconych wypoczynkowi sanatoryjnemu, wraz ze składaniem wniosków do NFZ

Zajęcia kulinarne

W kwietniu, wrześniu i październiku były zajęcia kulinarne, ukierunkowane na zdrowe żywienie i menu regionalne, które prowadziła Monika Miklasz

Wyjazd do teatru do Torunia na spektakl „Koncert marzeń” oraz obiad w Pierogranii

Odbiór materiałów biurowych

Wyjazd do Opery Novej w Bydgoszczy

Spotkanie z dorobkiem kultury i sztuki –  wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na My Fair Lady i Teatru im. Horzycy w Toruniu na program muzyczny

Koncert kwartetu smyczkowego RAFA QUARTET z Torunia

W dniu  12 sierpnia 2109 r. w świetlicy wiejskiej w Lnianie odbył się koncert kwartetu smyczkowego RAFA QUARTET z Torunia. Koncert odbył się w ramach realizacji projektu grantowego ,,Ciągle młodzi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na koncert przybyli przede wszystkim seniorzy z gminy Lniano oraz inni goście korzystający z tej formy wypoczynku. Na dołączonych zdjęciach z koncertu widać również młodszych wiekowo widzów. Repertuar kwartetu stanowiły popularne utwory znane słuchaczom, muzyka klasyczna z wykonaniem ,,Czterech pór roku” Vivaldiego, filmowa, m. in. z filmu ,,Ojciec chrzestny”, ogniste tanga,  oraz niezapomniane piosenki rozrywkowe krajowe i zagraniczne znane z list przebojów stacji radiowych. Po zakończeniu koncertu publiczność owacyjnie pożegnała wykonawców za ich profesjonalne przygotowanie artystyczne.

​Serdecznie dziękujemy pracownikom świeckiej LGD, szczególnie Sabinie Noetzelmann – specjalistce do spraw obsługi projektów unijnych RPO  oraz prezesowi Zdzisławowi Plewie za merytoryczne wsparcie w trakcie realizacji projektu.
​Zależało nam szczególnie na tym, aby nasz projekt przeciwdziałał wykluczenie społeczne osób starszych, wzmacniał ich aktywność w środowisku, by nastąpił u nich  wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wsparcia względem siebie oraz wobec innych osób. Wspólne spotkania warsztatowe oraz wyjazdy kulturalno-integracyjne wprowadziły bardzo ciepłą atmosferę wśród uczestników. Mamy nadzieję, że każdy uczestnik projektu osiągnął zdolność do większego sposobu nawiązywania kontaktów interpersonalnych i podwyższania swoich umiejętności budowania dobrych relacji społecznych, jakże przydatnym każdemu człowiekowi w jego dalszym życiu.


​   Janusz Rutkowski

Dodaj komentarz