Edycja 2010

W 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie realizował projekt pn. „Bądź aktywnym”. Grupą docelową stanowiło 10 osób niepełnosprawnych posiadających zaburzenia psychicznie oraz upośledzenie umysłowe, osoby niepełnosprawne ruchowo-10 osób, oraz 5 uczestników z Programu Aktywności Lokalnej. Projekt realizowany był od 1 czerwca do 31 grudnia 2010 r. W ramach projektu. W ramach działań promocyjnych 21 lipca 2010 r. odbyło się seminarium informacyjne w świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie. Wodzirejem części teoretycznej spotkania był Pan Kazimierz Juszczak – reprezentant firmy P.U.H. Elim ze Świecia-podwykonawcy i realizatora zajęć świetlicowych dla uczestników naszego projektu. Zajęcia dla beneficjentów rozpoczęły się 12 czerwca 2010 r. warsztaty i rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo odbywały się w poniedziałki i środy od godz. 16.00 do 20.00 w świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie, z kolei dla osób upośledzonych psychicznie we wtorki i środy w tych samych godz. w świetlicy wiejskiej w Siemkowie. P.U.H. ELIM -firma, która zajęła się fizyczną realizacją naszego projektu zapewniła catering, a także dowóz przed i po każdych zajęciach. Spotkania te miały charakter terapeutyczny i edukacyjny. Zrealizowano m.in. zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem, zajęcia z muzykoterapii, wizażu oraz przeróżne zajęcia manualne. W grudniu 2010 r. odbyła się wspólna Wigilia z beneficjentami, która była zarazem uroczystym pożegnaniem całego przedsięwzięcia. Zaproszono na nie uczestników projektu, radnych, pracowników UG z Wójtem na czele i pracowników GOPS w Lnianie. Podczas spotkania pożegnalnego oprócz ogólnej radości na twarzach uczestników pojawił się smutek w związku z zakończeniem projektu i zajęć świetlicowych.

https://pomorska.pl/ciezko-im-sie-wyrwac/ar/7149797

http://www.czasswiecia.pl/czas_swiecia/1,88348,8845106,Powod_do_wyjscia_z_domu.html