Edycja 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie po raz czwarty realizuje projekt systemowy współfinansowany z EFS pn. „Bądź aktywnym”. Od maja 2011 r. wsparciem zostało objętych 27 osób bezrobotnych w tym czworo osób niepełnosprawnych z gminy Lniano. W ramach dofinansowania z UE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie zorganizował szereg kursów i szkoleń m.in.: asystent osoby niepełnosprawnej, gdzie praktyki dla uczestniczek odbywały się w DPS w Pruszczu Pomorskim, kurs prawa jazdy kat. B, C i E, szkolenie na koparko – ładowarkę w Poznaniu i Włocławku, kurs na obsługę żurawia HDS w Świeciu oraz kursy: spawacz metodą MAG i monter instalacji gazowej na terenie Bydgoszczy.  W ramach tego przedsięwzięcia beneficjenci uczestniczyli w warsztatach z doradztwa zawodowego, w warsztatach treningu kompetencji społecznych oraz w warsztatach wsparcia psychologicznego. Zajęcia warsztatowe odbywały się w świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie na terenie gminy Lniano. W ramach projektu odbyły się spotkania integracyjne: seminarium, wyjazd integracyjny do kina z grupą uczestników projektu oraz festyn rodzinny, zorganizowany i przeprowadzony wspólnie przez GOPS w Lnianie oraz sołectwo Mukrza. Seminarium wraz z poczęstunkiem kawowym odbyło się 20 lipca b.r. w Sali obrad UG w Lnianie. W spotkaniu udział wzięło 32 osób, w tym uczestnicy projektu, sołtysi, radni oraz pracownicy GOPS i UG w Lnianie. Gościem specjalnym była Pani Ewa Pierucka – doradca EFS. Pani Ewa omówiła, czym jest Europejski Fundusz Społeczny, przedstawiła charakterystykę poszczególnych priorytetów z POKL, omówiła cel i zakres zadań w ramach poszczególnych działań UE.  W czerwcu i lipcu 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie wraz z sołectwem Mukrz zorganizowali festyn rodzinny i wyjazd do kina „Wrzos” w Świeciu. Do głównych atrakcji festynu należały m.in.: możliwość wymalowania twarzy, turniej siatkówki plażowej, pokaz karate w wykonaniu państwa Maćkowskich oraz pokaz gaszenia pożaru w wykonaniu straży pożarnej gminy Lniano. Największą atrakcją festynu, a zarazem gościem specjalnym był kilkakrotny mistrz Polski w motocrossie i country cross – Karol Knap z Chełmna, który po zaprezentowaniu motoru, umożliwił przejażdżkę każdej chętnej osobie.

http://www.czasswiecia.pl/czas_swiecia/1,113943,10959101,Zawod_za_unijne.html