Edycja 2009

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nadal kontynuował projekt „Bądź aktywnym”. Realizacja projektu trwała od 1 czerwca do 30 listopada. Wsparciem zostało objętych 10 osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo i zaburzonych psychicznie zamieszkałych i zameldowanych w gminie Lniano, korzystających z pomocy tut. Ośrodka. Celem projektu było funkcjonowanie Klubu wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych, którego zajęcia odbywały się w świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie. W ramach działania Klubu BO mogli skorzystać z terapii zajęciowej np. muzykoterapii i warsztatów manualnych, kucharzenia, zajęć z komputerem, spotkań z psychologiem. Zajęciom towarzyszyły gry i zabawowy integrujące uczestników. Ponadto podwykonawca zorganizował kilka wycieczek dla uczestników „Bądź aktywnym” m.in. do Myślęcinka w Bydgoszczy, Fojutowa, Malborka i Gdańska. Zarówno wycieczki jak i zajęcia w świetlicy cieszyły się wielkim powodzeniem.  Klub wsparcia społecznego dostarczył wiele osobistej radości, wzbudził wiele pozytywnych emocji, a także rozwinął strefę poznawczą i edukacyjną wśród uczestników projektu systemowego pn.„Bądź aktywnym”.

https://pomorska.pl/niepelnosprawnym-umyslowo-z-gminy-lniano-spodobaly-sie-zajecia-w-jedrzejewie/ar/7088275