Pomoc i wsparcie

Tu szukaj Pomocy i wsparcia:

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 52 33 23 464-5 , 516 059 420

ul. Wyzwolenia 9/ 86-141 Lniano

przy którym działa Zespół Interdyscyplinarny

2. Posterunek Policji w Osiu

tel. 47 752 58 12

ul. Dworcowa 11, 86-150 Osie

Dzielnicowy asp. Dawid Łepek

tel. 786 858 603, 47 752 58 15

3. Szkoła Podstawowa w Lnianie

tel. 523 208 695, 500 057 923

ul. Szkolna 13, 86-141 Lniano

4.Prokuratura Rejonowa w Świeciu

tel.52 33 11 816

ul. 10 Lutego 9 86-100 Świecie

5. Sąd Rejonowy w Świeciu

tel. 52 33 32 800

ul.Sądowa 12 , 86-100 Świecie

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

tel. 52 56 83 200

ul. Wojska Polskiego 195 A , 86-100 Świecie

7.Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 52 30 70 160

ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
(teren Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych)

8. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

tel. 52 33 23 762

ul. Wyzwolenia 9/ 86-141 Lniano

9. Gabinet Lekarza Rodzinnego

tel. 52 33 23 222

ul. Wyzwolenia 20c, 86-141 Lniano