Wypoczynek zimowy w Białym Dunajcu- Zakopanem

W siedzibie GOPS w Lnianie przyjmowane są zapisy dzieci na 10 dniowy zimowy wypoczynek z programem profilaktyczno- sportowym w Białym Dunajcu- Zakopanem w terminie od 31 stycznia do 9 lutego 2020r. W planowanym wypoczynku mogą wziąć udział dzieci rolników w wieku od 8 do 16 lat. Warunkiem udziału dziecka w planowanym wypoczynku jest ubezpieczenie co najmniej jednego z rodziców dziecka w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Organizatorem wypoczynku jest Towarzystwo Nasze Szwederowo. Dzieci wypoczywać będą w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Danuta”. Koszt pokrywany przez rodziców w kwocie jedynie 450,00 zł. Pozostałe koszty pobytu dzieci pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.  Dalszych informacji dotyczących wypoczynku udzielą pracownicy GOPS w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, tel: 52 3323764-65.

Serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisu.

Janusz Rutkowski,
kierownik GOPS w Lnianie

Dodaj komentarz