Aktualności

Korpus Wsparcia Seniorów

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, mającym na celu zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania – Gmina Lniano/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie informuje zainteresowanych udziałem w programie o zgłaszanie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie. Program zakłada realizację dwóch modułów.
Planowane w ramach programu wsparcie dla Modułu I obejmuje:

  • wsparcie społeczne, poprzez spędzanie czasu z seniorami (np. spacery, rozmowy, sporządzanie posiłków, wspólne zakupy),
  • ułatwienie dostępności do opieki zdrowotnej (pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, zorganizowanie transportu na szczepienia, asystowanie podczas wizyty),
  • wsparcie w czynnościach dnia codziennego (dostarczanie na koszt seniora ciepłych posiłków i zakupów, dostarczanie produktów żywnościowych, wyprowadzanie psa i.t.p.)
  • pomoc w załatwianiu drobnych spraw urzędowych lub dowiezienia seniora do urzędu,
  • w uzasadnionych sytuacjach, poprzez kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej – pomoc w zorganizowaniu wsparcia psychologicznego lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z założeniami programu wskazanym jest, aby osoby świadczące pomoc (tak zwaną „pomoc sąsiedzką” zamieszkiwały jak najbliżej osób potrzebujących wsparcia i mogły pomoc taką świadczyć codziennie. Zaleca się aby pomoc sąsiedzką nie stanowiła grupa osób spokrewnionych. Podmiot realizujący/wolontariusz może otrzymać (według zasad określonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej) między innymi zwrot kosztów dojazdu do seniorów lub dowozu seniorów do lekarza, urzędu, w tym zwrot kosztów zakupu paliwa dla wolontariusza korzystającego z samochodu prywatnego, ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie NNW i środki ochrony osobistej.


Celem programu wg Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, która jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z posiadaną niepełnosprawnością, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Udzielenie wsparcia dla seniorów w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów na rok 2022″ jest darmowe, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia oraz organizacje i osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka- 7.00 do 15.00), za pośrednictwem poczty elektronicznej: gopslniano@interia.pl lub pod nr telefonów: 52 3323764-765,
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie
Janusz Rutkowski


Szczegółowe informacje można znaleźć w:

  • na stronie internetowej MRiPS.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

https://www.gov.pl/web/rodzina/solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-wazna-pomoc-w-czasie-pandemii