GOPS w Lnianie dokonuje naboru uczestników wypoczynku w okresie ferii letnich 2021 r. dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, zamieszkałych na terenie gminy Lniano.